Sunday, October 03, 2004

عَلَمِ حق و عدالت

عَلَمِ
حق و عدالت


دادگاه حق و عدالت

به فرمان نهاد: از روي مروت و دادگري به روان راستي سوگند ياد مي‌كنيم
حق و عدالت مرز جغرافيايي خاصي را شامل نمي شود

به علت بزرگترين جنايت عليه حق انسانيت(با گناهان بزرگ) كه از سوي رژيم ملاها نسبت به ملت ايران انجام شده است جنايتكاران دادگاهي مي‌شوند

لطفاً مدارك و اسناد خود را به آدرس
ارسال نماييد تا در يك دادگاه بين المللي رژيم ملايان ايران دادگاهي شوند
دراين دادگاه حق نظرات از اهم موضوعات است

به استناد از مكتوبات پروفسوردكتر ابراهيم ميرزايي
راهبر
امروز در ميدان كشش نبرد شايستگي هستيم و بايد در نبرد خود يابي از تاريكي‌هاي زمان بگذريم. هدف نبرد پادافره آتش افروزان است كه راه و رسم همبستگي و هماهنگي نخواهند و فروغ انديشه را بگسلند. راه ما با نور خرد و توسن پايداري و نيروي شكيبايي و زاد و توشة پاكدلي و پاك نهادي و با چشم حقيقت بين و از روي نشانه هاي فروزه هاي انساني نژاد ايراني و بدون هيچ گمراهي و دربدري است. راه ما ناپيدا نيست و بيش از دوگام هم نيست: گامي در پيشگاه خود و گامي در پيشگاه انسانيت


بنام خداوندگار هستي بخش كه آفرينش را با مهر و زيبايي آفريد

سازمان
عَلَمِ
حق و عدالت

هخورا نيامد


Dear friends,
I just got this TANZ from my dear friends Hadi Khorsandi :)
I would like to thank him for working so hard for Iranian, and wish him the best :)
Please make sure after enjoying his attached file, you will to go his site www.HadiSara.com and subscribe to Asghar Aghaa :)
I guarantee you will like it :)
Sincerely,
parsa Sorbi
محض اطلاع آقای سربی

هخورا نيامد
هادی خرسندی


دريغا دريغا هخورا نيامد
به ايران هخاي اهورا نيامد

همه آب و جارو نموديم منزل
ولي حضرت خضر اينجا نيامد

اميدي نمانده نه زينسو، نه زانسو
اميدآوري اينطرفها نيامد

از اينسو نيامد امام زماني
از آن سوي شاه و هويدا نيامد

بني صدر و مسعود و دکتر اميني
که سهل است، حتا رضاشا نيامد

به ما وعده آمدن داد اهورا
پدرسگ سر وعده اما نيامد

به قرآن قسم خورد ميآيد اما
اهوراي ما با اوستا نيامد

پس از بيست و شش سال چشم انتظاري
کسي بهر آزادي ما نيامد

نه تنها نيامد سياستمداري
يکي هم ز صاحب هنرها نيامد

نه ليلا فروهر رسيد و نه شهره
مهستي نيامد، حميرا نيامد

منوچهر، ستار، ويگن، قميشي
ابي خوش آهنگ و آوا نيامد

مرادبرقي از ياد برده ست ما را
صمد نيز همراه ليلا نيامد

اگر دستپخت سيا بود اهورا
همان به که آن جمعه زد جا، نيامد

برو هموطن خل نباش اينقدرها
مخور غصه کان بي سر و پا نيامد

به اميد ديگر کسان تا نشستي
بمان تا قيامت که آقا نيامد

به يادآور از بيست و شش سال پيش ات
برو شکر حق کن که حالا نيامد

به جاي هخا و اهوراي يزدي
که گوئي فسوسا دريغا نيامد؛

شعور خودت را بگو تا بيايد
که يک ربع قرن است بالا نيامد

برو غرق فکر و تقلاي خود شو
هخاي خودت باش، اهوراي خود شو

کیانوش سنجری:دادخواست برای آزادی بازداشت شدگان تحصن در برابر سازمان ملل


نامه سرگشاده کيانوش سنجري در اعتراض به ادامه بازداشت متحصنين مقابل دفتر سازمان ملل
کيانوش سنجري امروز با انتشار يک نامه سرگشاده به ادامه بازداشت تجمع کنندگان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران اعتراض کرد
هم وطنان؛چهار تن از تجمع کنندگان مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بسر مي برند
آقايان؛ دکتر فرزاد حميدي
بينا داراب زند
بهروز جاويد تهراني
و حسن قيصري
در روز سه شنبه 27 مرداد ماه سال جاري در تجمع مسالمت جويانه و تظلم خواهانه گروهي از خانواده هاي زندانيان سياسي غير وابسته به جناح هاي مختلف حاکميت، توسط نيروهاي وابسته به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بازداشت و به بازداشتگاه 209 آن وزاراتخانه که در درون زندان اوين جاي دارد، منتقل شدند.به همراه اين چهار تن، گروهي از همسران و فرزندان خردسال و نوجوان زندانيان سياسي نيز بازداشت شده بودند که پس از يک هفته، با سپردن قرار وثيقه و کفالت، موقتا از زندان آزاد شدند
پس از بازداشت اين افراد در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، روابط عمومي نيروي انتظامي از اين امر اظهار بي اطلاعي نمود و همچنين مقامات مستقر در دفتر سازمان ملل متحد در تهران نيز در اين خصوص سکوت اختيار کردند.همچنين برخي از بازداشت شدگان که ممنوع الملاقات هستند، از حق تماس تلفني با خانواده هاي خود نيز محروم مي باشند
آقاي خليل بهراميان، وکيل مدافع اين افراد نيز تاکنون نتوانسته است با موکلان خود در زندان ملاقات نموده و برگ وکالت نامه هايشان را به امضاي آنها برساند. چرا که مقامات وزارت اطلاعات که مجري و هدايت کننده روند اين پرونده ها مي باشد، به وي اعلام کرده است که بازداشت شدگان اخير، احتياجي به وکيل مدافع براي دفاع از خود ندارند!در چنين شرايطي است که اينجانب به نمايندگي از تمامي دوستانم از تمامي سازمانهاي مدافع حقوق بشر در درون و برون مرز، به خصوص کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و کميته دفاع از حقوق زندانيان در ايران مي خواهم تا با اقدام عملي خود و واکنش نسبت به اين بازداشت غير دمکراتيک و غير انساني که به دست فراموشي سپرده شده است، در جهت آزادي بازداشت شدگان تجمع تظلم خواهانه خانواده هاي زندانيان سياسي گام بر دارند
با احترام
کيانوش سنجري
رونوشت به:جهت آگاهي همه هموطنان در درون و برون مرزکميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحدکميته دفاع از حقوق زندانيان در ايران------------------------افراد، سازمانها و نهادهاي سياسي و فرهنگي و يا مدافع حقوق بشر در درون و برون مرز نيز مي توانند براي اعلام حمايت از اين درخواست نامه با ايميل اينجانب k_sanjari@yahoo.com و
يا شماره تلفن 09123033712 تماس حاصل نمايند