Sunday, October 17, 2004

درخواست آزادي دكتر ناصر زرافشان از سوي انجمن بين المللي قلم، بامداد

«ارنستو كاردينال» شاعر سرشناس و كشيش معروف نيكاراگوئه اي، «ژيري گروشا» رئيس انجمن بين المللي قلم، «يوستين گورده» نويسنده كتاب معروف دنياي صوفي، امين مألوف، رمان نويس معروف لبناني الاصل فرانسوي، رضا براهني، شاعر و رمان نويس ايراني، و بيش از صد و چهل نفر از نويسندگان و شاعران برجسته ي جهان، كه در شهر "ترومسا" در نروژ، در هفتادمين سال اجلاس انجمن بين المللي قلم شركت كرده بودند، با امضاي درخواستي تضمين حفاظت از جان دكتر ناصر زرافشان، و آزادي فوري و غير مشروط او از زندان اوين را از جمهوري اسلامي ايران خواستار شدند. متن درخواست كه از سوي نمايندگان كانادا، آلمان، نروژ و سوئد تهيه شده بود، با تاييد همه شركت كنندگان در اجلاس در مصاحبه مطبوعاتي 12 سپتامبر در «ترومسا» از سوي دبيرخانه انجمن بين المللي قلم در اختيار مطبوعات قرار گرفت. متن را در حدود صد و پنجاه نفر از نويسندگان جهان امضاء كرده اند. *متن انجمن بين المللي مربوط به دكتر ناصر زرافشانگزارش هاي رسيده حاكي است كه زندگي دكتر ناصر زرافشان، نويسنده و وكيل دعاوي برجسته خانواده هاي نويسندگان و روشنفكران كشته شده به دست قاتلان زنجيره اي در مخاطره فوري است و بيم آن ميرود كه او در زندان كشته شود.اگر سپري انساني كه زندانيان سياسي اوين در سلول او ايجاد كردند، نبود، چه بسا كه او نيز توسط همان دار و دسته دست راستي كه زهرا كاظمي روزنامه نگار ايراني الاصل كانادايي را كشتند، تاكنون به قتل رسيده بود.
ما شركت كنندگان هفتادمين اجلاس كنگره انجمن بين المللي قلم، كه در ماه سپتامبر سال 2004 در شهر «ترومسا» در نروژ گرد آمده ايم از جمهوري اسلامي ايران مصرا ميخواهيم كه ضمن تضمين حفظ جان ناصر زرافشان، او را بدون قيد و شرط و فورا از زندان آزاد كنند.

کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی ناصر زرافشان شد

آزادی بیان:کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم ایران خواستار آزادی دکتر ناصر زرافشان شد
.در این بیانیه همچنین از شرایط خطرناک زرافشان در حبس نیز اظهار نگرانی شده است
......................................................................................................................................................