Thursday, December 09, 2004

.....تك ستاره مجيد كريمي

تك ستاره

ستاره اي ستاره دلم تنگه دوباره
هواي يارو داره
يارم همون ايرانه
سالهاي ساله وطن همش به انتظاره
اسير دست خزون منتظره بهاره
ستاره اي ستاره
شب وطن چه تاره
همش بند و زندونه خوبش طناب داره
سكوت فايده نداره چارش فقط فرياده
مرگ بر استبداده
ستاره اي ستاره
دلها در انتظاره وطن غل و زنجيره
ناله هاي شب گيره
اسير دست ستم زر و زور و تزويره
همش طناب داره جوخه هاي اعدامه
ديگه اخر كاره
ستاره اي ستاره
سكون فايده نداره
ضحاك مار بر دوش هنوز بر راس كاره
كاوه با چشمي پر خون سالها به انتظاره
ارش با قلبي محزون در راه كارزاره
ستاره اي ستاره
بيا ببين دوباره خورشيد نوري نداره
ستاره ها رو كشتند ماه زيبا رو كشتند
برف و يخها اومدند دردل اميد رو كشتند
ستاره اي ستاره
بپا خيزيم دوباره
چشمهاي خيس وطن به فردا اميد داره
ميگه بازم صد باره از استبداد بيزاره
ستاره اي ستاره
فرياد زدم دوباره
بپا خيز اي دلاور هم شاگردي هم سنگر اريائي رزم اور
ايران چه بيقراره چقدر چشم انتظاره
براي ازادي يك دست صدا نداره
يك مشت ميشيم دوباره به قلب ظلمت شب با ز ميزنيم چند باره
ستاره اي ستاره
بازم ميگم دوباره
دلها همه بيداره به فردا اميد واره
تنها به تك ستاره
اي وطنم اي ايران
سر ز مين دلير ان
فرياد ميشي دوباره
اباد ميشي دوباره
اي وطنم مادرم
ازاد ميشي دوباره
مجيد كريمي
شمع نو
Tel:0090_5553552186
Email:new_kandil@yahoo.com