Monday, February 07, 2005

بازداشت یک جوان انقلابی توسط اداره اطلاعات مشهد

بازداشت یک جوان انقلابی توسط اداره اطلاعات مشهد

طی خبری که به دستمان رسیده ، مجید عبدالله زاده چند روز پیش توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده است .
مجید عبدالله زاده جوان پرشور انقلابی چندی بود که در جهت مبارزه تبلیغاتی با رژیم کثیف اسلامی در تمام سطح شهر مشهد شعارهای کوبنده و انقلابی روی دیوارها می نوشت . شعارهای انقلابی و ضد دینی و ضد سرمایه داری مجید تمام سگان بسیجی و اطلاعاتی را در مشهد گیج و عصبانی کرده بود . سگان اطلاعاتی دولت اصلاحطلب خاتمی طبق معمول تصور میکردند یک تیم بزرگ با امکانات مالی پشت سر این شعارنویسیها است. اما مجید عبدالله زاده به تنهایی و بدون کوچکترین امکانات و حتی بدون ارتباط با گروههای کوچک انقلابی مثل ما ، و بدون هیچ گونه سازماندهی توانسته بود شهر مذهبی مشهد را پر از شعارهای انقلابی و ضد سرمایه داری کند . آفرین بر این جوان شجاع انقلابی . گرچه مجید توانسته بود تنهایی و یکنفره و بدون کار حرفه ای سازمانی پلیس و مامورین اطلاعاتی یک شهر را به دردسر بیاندازد ، اما بهتر بود در چهارچوب یک حرکت برنامه ریزی شده به مبارزه علیه رژیم اسلامی وارد میشد . اگر مجید و مجیدها به هم بپیوندند و کار تشکیلاتی و سازمانی را جدی بگیرند پیروزی انقلاب ما علیه فاشیسم اسلامی و ملی و علیه سرمایه داری پیروز خواهد شد .
اما از تمامی افراد و نهادهای بشردوست میخواهیم تا برای نجات جان مجید عبدالله زاده از چنگال رژیم اسلامی تلاش کنند .
ماندن هر مبارز انقلابی در زندان یعنی از دست رفتن انرژی و نیروی فعال آماده برای مبارزه . یعنی ضعیف شدن جنبش انقلابی ما . یعنی نا امید شدن نیروهای جدید و تازه نفسی که میخواهند به عرصه مبارزه بپیوندند . مبارزین انقلابی تنها سرمایه انسانی برای انقلاب هستند . انقلاب ما تنها با وجود مجید و امثال مجید پیروز خواهد شد . نگذاریم این سرمایه های کمیاب انسانی به راحتی از دست رود .

لطفا جهت حمایت از مجید عبدالله زاده این جوان پرشور انقلابی با ما تماس بگیرید .
" اتحادیه دانشجویان مبارز در مشهد "
7/11/1383

0 Comments:

Post a Comment

<< Home