Tuesday, March 08, 2005

پیامی خطاب به اعتصابیون زندان رجایی شهر

پیامی خطاب به اعتصابیون زندان رجایی شهر
به نام خداوند در هم کوبنده ستمگران پیامی خطاب به اعتصابیون زندان رجایی شهر
دوستان مبارز درود بر شماچند روزی است که دلاورانه در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان و نقض حقوق بشر در ایران دست به اعتصاب غذا زده اید .در این مدت ندای حق طلبانه شما ؛ وجدانهای آگاه جهانیان را بیدار ساخت .نهادهای حقوق بشری ؛ رسانه های خبری ؛ شخصیت ها و گروه های سیاسی نیز به نوبه خود در دفاع از خواسته های به حق شما ایفای نقش نمودند . اما اکنون وخامت اوضاع جسمانی شما ؛ نگرانی فزاینده ای را در میان دوستان و خانواده های گرامیتان بر انگیخته است . رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی ؛ ددمنشانه درصددحذف فیزیکی شما بر آمده و این رویه مرا بر آن داشت تا از شما تقاضا کنم که که به اعتصاب غذای خود پایان دهید .دوستان مبارز؛ مطمئن باشید که ملت قهرمان ایران و مبارزین آزادی خواه ؛ گامی از مواضع خود عقب ننشسته و تا آزادی ایران زمین به مبارزه مقدس خود ادامه خواهند داد .وجود شما برای ما و فردای ایران؛ فردایی که جهل و خشونت از سرزمینمان رخت بر خواهد بست ؛ حیاتی است .سر افرازی شما در این است که شجاعانه در برابر واپس گرا ترین رژیم دنیا قد علم کرده و از حقوق ملت در بند ایران دفاع می کنید .
درود بر شما و بر تمامی زندانیان سیاسی ایران درود بر شهدای راه آزادی و استقلال ایران
کوروش صحتی30 بهمن1383

0 Comments:

Post a Comment

<< Home