Monday, February 07, 2005

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی


کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی
تاریخ:12/11/83
شماره:2005-24

حسن زارع زاده اردشیر به هفت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.


حسن زارع زاده اردشیر روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران از سوی شعبه 26 دادگاه اقلاب تهران به هفت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

زارع زاده مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی، عضو هیئت موسس حزب دمکرات ایران و شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران است. وی همچنین در نشریات پیام دانشجو، هویت خویش، گزارش روز، پهلوان، المپیک و ... فعالیت داشته و اخیرا سردبیری هفته نامه جامع را بر عهده داشت که لغو امتیاز شد.

حکم مذکور پس از چهار نوبت محاکمه در دادگاه انقلاب، روز یک شنبه 12 بهمن به زارع زاده ابلاغ شد. در این حکم که به امضای قاضی حداد رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب رسیده، شرح اتهامات و مجازات تعیین شده به صورت زیر است؛
1
به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان و جبهه دمکراتیک ایران و کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی به استناد ماده 499 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 47 همین قانون و با توجه به دارا بودن 5 فقره پرونده به 4 سال حبس تعزیری
2
جهت اجتماع و تبانی و انجام اقداماتی علیه نظام به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری

3
تبلیغ علیه نظام و تعدد جرم در این زمینه با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و استناد به ماده 500 همین قانون به یک سال حبس تعزیری
4
به عنوان تتمیم مجازات یاد شده و استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی به 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعیکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

بازداشت یک جوان انقلابی توسط اداره اطلاعات مشهد

بازداشت یک جوان انقلابی توسط اداره اطلاعات مشهد

طی خبری که به دستمان رسیده ، مجید عبدالله زاده چند روز پیش توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده است .
مجید عبدالله زاده جوان پرشور انقلابی چندی بود که در جهت مبارزه تبلیغاتی با رژیم کثیف اسلامی در تمام سطح شهر مشهد شعارهای کوبنده و انقلابی روی دیوارها می نوشت . شعارهای انقلابی و ضد دینی و ضد سرمایه داری مجید تمام سگان بسیجی و اطلاعاتی را در مشهد گیج و عصبانی کرده بود . سگان اطلاعاتی دولت اصلاحطلب خاتمی طبق معمول تصور میکردند یک تیم بزرگ با امکانات مالی پشت سر این شعارنویسیها است. اما مجید عبدالله زاده به تنهایی و بدون کوچکترین امکانات و حتی بدون ارتباط با گروههای کوچک انقلابی مثل ما ، و بدون هیچ گونه سازماندهی توانسته بود شهر مذهبی مشهد را پر از شعارهای انقلابی و ضد سرمایه داری کند . آفرین بر این جوان شجاع انقلابی . گرچه مجید توانسته بود تنهایی و یکنفره و بدون کار حرفه ای سازمانی پلیس و مامورین اطلاعاتی یک شهر را به دردسر بیاندازد ، اما بهتر بود در چهارچوب یک حرکت برنامه ریزی شده به مبارزه علیه رژیم اسلامی وارد میشد . اگر مجید و مجیدها به هم بپیوندند و کار تشکیلاتی و سازمانی را جدی بگیرند پیروزی انقلاب ما علیه فاشیسم اسلامی و ملی و علیه سرمایه داری پیروز خواهد شد .
اما از تمامی افراد و نهادهای بشردوست میخواهیم تا برای نجات جان مجید عبدالله زاده از چنگال رژیم اسلامی تلاش کنند .
ماندن هر مبارز انقلابی در زندان یعنی از دست رفتن انرژی و نیروی فعال آماده برای مبارزه . یعنی ضعیف شدن جنبش انقلابی ما . یعنی نا امید شدن نیروهای جدید و تازه نفسی که میخواهند به عرصه مبارزه بپیوندند . مبارزین انقلابی تنها سرمایه انسانی برای انقلاب هستند . انقلاب ما تنها با وجود مجید و امثال مجید پیروز خواهد شد . نگذاریم این سرمایه های کمیاب انسانی به راحتی از دست رود .

لطفا جهت حمایت از مجید عبدالله زاده این جوان پرشور انقلابی با ما تماس بگیرید .
" اتحادیه دانشجویان مبارز در مشهد "
7/11/1383